Nieuwsbrief 11/2011
Leopoldsburg - Heppen
N°1 - 07/11/2011
 
 

Gemeenteraad

Woensdag 9/11 om 19h30 in de raadszaal van het gemeentehuis.

Dagorde:1          FINANCIËN

1.1   Budgetwijzingen nr. 3 en 4 – gemeente.

1.2   Kerkfabriek O.L.V. Ten Hemelopneming: budget 2012 en meerjarenplanning.

1.3   Kerkfabriek H. Sacrament ’t Geleeg: budgetwijziging 1/2011.

1.4   Kerkfabriek H. Sacrament ’t Geleeg: budget 2012 en meerjarenplanning.

1.5   Kerkfabriek O.L.V. Maagd der Armen: budgetwijziging 1/2011.

1.6   Kerkfabriek O.L.V. Maagd der Armen: budget 2012 en meerjarenplanning.

1.7   Kerkfabriek Sint-Blasius Heppen: budgetwijziging 1/2011.

1.8   Kerkfabriek Sint-Blasius Heppen: budget 2012 en meerjarenplanning.

1.9   Gemeentelijke dotatie 2011 aan de politiezone Kempenland – wijziging.

1.10  Investeringstoelage aan het museum MKOK Leopoldsburg.

1.11  Investeringstoelage aan museum Kamp van Beverlo

 

2          TECHNISCHE DIENST

      Leveren en plaatsen van 3 semi-ondergrondse containers. Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze.

 

3          INTERNE ORGANISATIE

3.1   Vervanging lid raadscommissie “algemene zaken”

3.2   Vervanging leden bijzondere raadscommissie “evaluatie decretale graden”

 

4          CULTUUR

4.1   Aankoop theatertextiel. Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze.

4.2   Aankoop van nieuwe podiumelementen. Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze.

4.3   Levering en plaatsing van nieuw meubilair cultureel centrum – fase 2 – burelen 1ste verdieping, personeelsruimte en techniekers. Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze.

4.4   Levering en plaatsing van keukenmeubilair in de personeelsruimte van het Cultureel Centrum. Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze.

 

5     SPORT

      Aanstelling van een studiebureau voor de renovatie van de daken gemeentelijke sporthal ’t Geleeg. Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze.

 

6          RUIMTELIJKE ORDENING
Advies: ontwerp ‘Actualisatie ruimtelijk structuurplan provincie Limburg’

 

7     AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN NAMENS DE GEMEENTE

7.1   Interelectra: buitengewone algemene vergadering 28 november 2011: goedkeuring agenda, aanstelling afgevaardigde en vaststelling mandaat.

7.2   Inter-media: buitengewone algemene vergadering 6 december 2011: goedkeuring agenda, aanstelling afgevaardigde en vaststelling mandaat.

7.3   Cipal dv: buitengewone algemene vergadering 9 december 2011: goedkeuring agenda, aanstelling afgevaardigde en vaststelling mandaat.

7.4   Inter-energa: buitengewone algemene vergadering 13 december 2011: goedkeuring agenda, aanstelling afgevaardigde en vaststelling mandaat.

7.5   Limburg.net: algemene vergadering 14 december 2011: goedkeuring agenda, aanstelling afgevaardigde en vaststelling mandaat.

7.6   Inter-aqua: buitengewone algemene vergadering 20 december 2011: goedkeuring agenda, aanstelling afgevaardigde en vaststelling mandaat.

7.7   I.W.M..: buitengewone algemene vergadering 21 december 2011: goedkeuring agenda, aanstelling afgevaardigde en vaststelling mandaat.

 

8          PERSONEEL

8.1   Gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst:eervol ontslag.

8.2   Gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst:bevordering tot korporaal.

8.3   Gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst:bevordering tot sergeant.

 

9          VERSLAG VORIGE VERGADERING


Kalender