Limburg en Brussel

Wat heeft Brussel met Limburg te maken? Brussel is de niet–officiële hoofdstad van EU, hier wordt het Vlaams en federaal beleid uitgestippeld. Wij hadden een gesprek met een aantal bevoorrechte getuigen.

Landbouw

De Vlaamse land- en tuinbouw staat als voedselproducent voor enorme uitdagingen, zowel op bedrijfseconomisch als maatschappelijk vlak, aldus Wouter Beke burgemeester van Leopoldsburg. Het nieuw EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft daarop een grote impact.  Een landbouwer moet kunnen onder­nemen in een klimaat dat hem het recht geeft zijn bedrijf verder te ontwikkelen. De verschillende vormen van land- en tuinbouw verdienen hun specifieke aan­dachtspunten om voldoende stabiliteit te creëren. Het nieuwe GLB moet de actieve boeren en jonge starters ondersteunen.

Het economisch belang van het GLB is groot. Het Europees budget voor land­bouw moet gelijk blijven, zegt Jan de Keyser burgemeester van Oostkamp.  Een maatregelenkader moet de land - en tuinbou­wers weerbaarder maken tegen schommelende prijzen op de (wereld)markt en extreme weers­omstandigheden die het gevolg zijn van de klimaatverandering.

Landbouw en voedsel mogen geen EU pasmunt zijn bij handelsakkoorden, zoals we vandaag nog altijd blijven zien bij de fruitteelt, zegt Lode Ceyssens burgemeester van Oudsbergen.  De overheid moet inzetten op nieuwe markten en er moet creatief gezocht worden naar oplossingen om markten vrij te maken.

  

Platteland

Mark Vos, burgemeester van het landelijke Riemst, wijst op een gelijke behandeling van stad en platteland. Zeker voor plattelandsgemeenten blij­ft de provincie een belangrijke onder­steunende rol vervullen. Voor een duurzame ontwikkeling van het plat­teland dient de schaarse open ruimte maximaal gevrijwaard te blijven. Waardering voor de land- en tuinbouw, die een aanzienlijk deel van de open ruimte bewaart en beheert, is hier een essentieel onderdeel van.

In het voedsel en klimaatdebat, is het belangrijk dat de overheid het brede publiek én het onder­wijs sensibiliseert over de weg die het voedsel aflegt tot op je bord, vindt Marleen Kauffmann schepen van Leopoldsburg. Voor het platteland is het belangrijk dat de overheid voluit investeert in digitalisering en in de uitrol van een supersnel internet en een betaalbaar mobiel netwerk over het hele grondgebied.

Het EU platte­landsbeleid moet inzetten op kernver­sterking en dorpsontwikkeling en projecten ondersteunen in dorpskernen die water meer ruimte geven om de gevolgen van de kli­maatwijziging te ondervangen, zegt Liesbeth Claesen toekomstig schepen van Keerbergen met Limburgse roots.

De stad Antwerpen krijgt vandaag 1233 euro per inwoner uit het gemeentefonds, terwijl dat in Limburg gemiddeld 318 euro is, merkt Lode Ceyssens op. Het gemeentefonds moet dringend gewijzigd worden, zodat het aandeel voor compensatie open ruimte minstens 50 miljoen euro extra bedraagt.

 

 Vlnr : Marleen Kauffmann, Mark Vos, Wouter Beke, Lode Ceyssens, Jan de Keyser, Liesbeth Claesen

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.